Josemaría Escrivá Obras
• 永恒生命
章节 1 个性
   > 号码 29
章节 4 圣洁
   > 号码 139
章节 5 人心
   > 号码 148
章节 6 克己
   > 号码 182
章节 7 补赎
   > 号码 224
章节 9 定志
   > 号码 255
章节 15 学习
   > 号码 355
章节 17 圣德的蓝图
   > 号码 399
章节 18 天主的爱
   > 号码 428
章节 32 其他德行
   > 号码 668
   > 号码 669
章节 34 内修奋斗
   > 号码 720
章节 35 身后大事
   > 号码 734
   > 号码 737
   > 号码 738
   > 号码 748
   > 号码 751
章节 36 天主的旨意
   > 号码 754
章节 37 天主的光荣
   > 号码 779
章节 38 争取新血
   > 号码 791
章节 39 小事
   > 号码 819