Josemaría Escrivá Obras
• 号码 247: 定志要具体。希望你的定志不像烟火....
• 号码 248: 你是如此年轻!就像一条刚启程的船....
• 号码 249: 不需定很多志向,但必须是具体的志....
• 号码 250: 我默默地听你说:「是的,我愿成为....
• 号码 251: 明天!有时候这是一种审慎的态度;....
• 号码 252: 定一个稳固而又坚强的志向:当你接....
• 号码 253: 把握「现在」,即时努力。不必回望....
• 号码 254: 现在!现在你就回到你高尚的生活去....
• 号码 255: 你要我告诉你,我对「你的路」的想....
• 号码 256: 那个伤口很痛,但已渐渐痊愈。坚持....
• 号码 257: 你做事拖泥带水。不做好该做的事。....