Josemaría Escrivá Obras
• 天堂
章节 2 自由 —— 天主恩赐的礼物
   > 号码 26
   > 号码 33
章节 3 时间就是宝藏
   > 号码 39
章节 4 为主工作
   > 号码 71
章节 8 步武基督
   > 号码 130
   > 号码 131
章节 11 因为他们要看见天主
   > 号码 187
章节 13 基督徒的希望
   > 号码 206
   > 号码 208
   > 号码 209
   > 号码 211
   > 号码 213
   > 号码 216
   > 号码 219
   > 号码 221
章节 18 朝向成圣
   > 号码 316