Josemaría Escrivá Obras
• 舍弃于天主
章节 3 时间就是宝藏
   > 号码 53
章节 7 不贪不恋
   > 号码 116
   > 号码 117
章节 9 认识天主
   > 号码 143
   > 号码 144
   > 号码 153
章节 10 对主对人都开放
   > 号码 167
   > 号码 168
   > 号码 169
章节 11 因为他们要看见天主
   > 号码 187
章节 13 基督徒的希望
   > 号码 214
   > 号码 215
   > 号码 218
   > 号码 220
章节 18 朝向成圣
   > 号码 311