Josemaría Escrivá Obras
• 懒惰
章节 2 自由 —— 天主恩赐的礼物
   > 号码 30
章节 3 时间就是宝藏
   > 号码 42
   > 号码 45
   > 号码 46
   > 号码 47
章节 4 为主工作
   > 号码 59
   > 号码 62
   > 号码 69
章节 5 人性美德
   > 号码 81
章节 9 认识天主
   > 号码 150
章节 13 基督徒的希望
   > 号码 207
   > 号码 211
   > 号码 217