Josemaría Escrivá Obras
• 罪
章节 2 自由 —— 天主恩赐的礼物
   > 号码 33
   > 号码 34
   > 号码 37
   > 号码 38
章节 4 为主工作
   > 号码 57
章节 6 谦逊
   > 号码 94
   > 号码 95
   > 号码 100
章节 8 步武基督
   > 号码 140
章节 10 对主对人都开放
   > 号码 168
章节 11 因为他们要看见天主
   > 号码 187
章节 13 基督徒的希望
   > 号码 211
   > 号码 214
章节 15 祈祷生活
   > 号码 243
   > 号码 253
章节 17 天主的母亲及我们的母亲
   > 号码 288