Josemaría Escrivá Obras
• 勇德
章节 1 基督徒的召叫
   > 号码 9
章节 2 基督借谦逊而得胜
   > 号码 15
   > 号码 19
章节 6 天主子女的皈依
   > 号码 61
章节 8 内修的斗争
   > 号码 75
   > 号码 76
   > 号码 77
   > 号码 80
章节 10 基督的死亡是基督徒的生命
   > 号码 97
章节 11 基督临在于基督徒内
   > 号码 114
章节 13 伟大的陌生者
   > 号码 133
   > 号码 137
章节 17 童贞圣母——吾乐之缘
   > 号码 176