Josemaría Escrivá Obras
• 神圣的父子关系
章节 2 基督借谦逊而得胜
   > 号码 13
章节 6 天主子女的皈依
   > 号码 62
   > 号码 64
   > 号码 65
   > 号码 66
章节 9 圣体圣事——信与爱的奥迹
   > 号码 84
   > 号码 90
章节 11 基督临在于基督徒内
   > 号码 106
章节 12 吾主的升天
   > 号码 118
章节 13 伟大的陌生者
   > 号码 133
   > 号码 135
   > 号码 136
   > 号码 137
   > 号码 138
章节 14 通过玛利亚,奔向耶稣
   > 号码 145
章节 18 基督君王
   > 号码 183
   > 号码 185