Josemaría Escrivá Obras
• 奉献
章节 1 基督徒的召叫
   > 号码 1
   > 号码 3
章节 4 我主的彰显
   > 号码 32
   > 号码 33
章节 5 圣若瑟的工作坊
   > 号码 43
   > 号码 54
章节 6 天主子女的皈依
   > 号码 61
章节 10 基督的死亡是基督徒的生命
   > 号码 97
章节 13 伟大的陌生者
   > 号码 129
章节 14 通过玛利亚,奔向耶稣
   > 号码 147
章节 17 童贞圣母——吾乐之缘
   > 号码 172
章节 18 基督君王
   > 号码 180