Josemaría Escrivá Obras
• 悲伤(哀伤)
章节 2 基督借谦逊而得胜
   > 号码 19
章节 5 圣若瑟的工作坊
   > 号码 47
章节 10 基督的死亡是基督徒的生命
   > 号码 97
章节 11 基督临在于基督徒内
   > 号码 114
章节 12 吾主的升天
   > 号码 126
章节 13 伟大的陌生者
   > 号码 137
章节 16 在基督圣心内寻求和平
   > 号码 166
   > 号码 168
章节 17 童贞圣母——吾乐之缘
   > 号码 176