Josemaría Escrivá Obras
• 赔补(补赎)
章节 2 基督借谦逊而得胜
   > 号码 19
章节 6 天主子女的皈依
   > 号码 64
章节 9 圣体圣事——信与爱的奥迹
   > 号码 88
章节 16 在基督圣心内寻求和平
   > 号码 168
章节 18 基督君王
   > 号码 179