Josemaría Escrivá Obras
• 喜乐
章节 1 基督徒的召叫
   > 号码 9
章节 2 基督借谦逊而得胜
   > 号码 18
   > 号码 19
章节 4 我主的彰显
   > 号码 35
章节 6 天主子女的皈依
   > 号码 66
章节 9 圣体圣事——信与爱的奥迹
   > 号码 88
章节 11 基督临在于基督徒内
   > 号码 114
章节 12 吾主的升天
   > 号码 124
   > 号码 126
章节 15 基督圣体圣血节
   > 号码 159
   > 号码 160
章节 16 在基督圣心内寻求和平
   > 号码 168
章节 17 童贞圣母——吾乐之缘
   > 号码 176
   > 号码 177
   > 号码 178