Josemaría Escrivá Obras
• 小事
章节 1 基督徒的召叫
   > 号码 9
章节 4 我主的彰显
   > 号码 37
章节 5 圣若瑟的工作坊
   > 号码 44
章节 8 内修的斗争
   > 号码 77
章节 9 圣体圣事——信与爱的奥迹
   > 号码 91
章节 11 基督临在于基督徒内
   > 号码 110
   > 号码 116
章节 14 通过玛利亚,奔向耶稣
   > 号码 148
章节 17 童贞圣母——吾乐之缘
   > 号码 174