Josemaría Escrivá Obras
• 心
章节 4 我主的彰显
   > 号码 35
章节 6 天主子女的皈依
   > 号码 64
章节 11 基督临在于基督徒内
   > 号码 107
章节 14 通过玛利亚,奔向耶稣
   > 号码 142
章节 15 基督圣体圣血节
   > 号码 158
章节 16 在基督圣心内寻求和平
   > 号码 163
   > 号码 164
   > 号码 166
   > 号码 167
章节 18 基督君王
   > 号码 181