Josemaría Escrivá Obras
• 早期教徒
章节 3 婚姻︰基督徒的召唤
   > 号码 30
章节 10 基督的死亡是基督徒的生命
   > 号码 96
章节 12 吾主的升天
   > 号码 119
章节 13 伟大的陌生者
   > 号码 134
章节 15 基督圣体圣血节
   > 号码 153