Josemaría Escrivá Obras
• 天主父
章节 6 天主子女的皈依
   > 号码 64
   > 号码 65
章节 9 圣体圣事——信与爱的奥迹
   > 号码 84
   > 号码 85
   > 号码 90
章节 10 基督的死亡是基督徒的生命
   > 号码 95
章节 16 在基督圣心内寻求和平
   > 号码 162
章节 18 基督君王
   > 号码 185