Josemaría Escrivá Obras
• 普通基督徒
章节 1 基督徒的召叫
   > 号码 2
   > 号码 8
章节 2 基督借谦逊而得胜
   > 号码 20
章节 6 天主子女的皈依
   > 号码 60
章节 11 基督临在于基督徒内
   > 号码 105
章节 14 通过玛利亚,奔向耶稣
   > 号码 149
章节 15 基督圣体圣血节
   > 号码 156
章节 16 在基督圣心内寻求和平
   > 号码 169
章节 17 童贞圣母——吾乐之缘
   > 号码 174