Josemaría Escrivá Obras
• 恩宠
章节 1 基督徒的召叫
   > 号码 8
章节 6 天主子女的皈依
   > 号码 59
   > 号码 60
章节 8 内修的斗争
   > 号码 77
   > 号码 78
   > 号码 80
章节 11 基督临在于基督徒内
   > 号码 114
章节 14 通过玛利亚,奔向耶稣
   > 号码 144
章节 15 基督圣体圣血节
   > 号码 155
章节 16 在基督圣心内寻求和平
   > 号码 162
   > 号码 169
章节 17 童贞圣母——吾乐之缘
   > 号码 174
章节 18 基督君王
   > 号码 181