Josemaría Escrivá Obras
• 超性观点
章节 1 基督徒的召叫
   > 号码 3
   > 号码 8
章节 4 我主的彰显
   > 号码 32
章节 9 圣体圣事——信与爱的奥迹
   > 号码 83
   > 号码 89
章节 11 基督临在于基督徒内
   > 号码 104
   > 号码 106
章节 16 在基督圣心内寻求和平
   > 号码 168
章节 17 童贞圣母——吾乐之缘
   > 号码 174