Josemaría Escrivá Obras
• 圣三
章节 6 天主子女的皈依
   > 号码 65
章节 8 内修的斗争
   > 号码 78
章节 9 圣体圣事——信与爱的奥迹
   > 号码 84
   > 号码 85
   > 号码 86
   > 号码 91
章节 12 吾主的升天
   > 号码 118
章节 16 在基督圣心内寻求和平
   > 号码 169