Josemaría Escrivá Obras
• 骄傲
章节 1 基督徒的召叫
   > 号码 6
章节 2 基督借谦逊而得胜
   > 号码 15
   > 号码 17
   > 号码 19
章节 3 婚姻︰基督徒的召唤
   > 号码 26
章节 4 我主的彰显
   > 号码 31
章节 7 基督徒对人 及其自由的尊重
   > 号码 71
章节 8 内修的斗争
   > 号码 75
   > 号码 77
章节 10 基督的死亡是基督徒的生命
   > 号码 97
章节 11 基督临在于基督徒内
   > 号码 113
章节 15 基督圣体圣血节
   > 号码 158
章节 17 童贞圣母——吾乐之缘
   > 号码 175