Josemaría Escrivá Obras
• 虔敬
章节 1 基督徒的召叫
   > 号码 10
章节 9 圣体圣事——信与爱的奥迹
   > 号码 92
   > 号码 93
章节 14 通过玛利亚,奔向耶稣
   > 号码 142
章节 15 基督圣体圣血节
   > 号码 154