Josemaría Escrivá Obras
• 补赎
章节 2 基督借谦逊而得胜
   > 号码 19
章节 6 天主子女的皈依
   > 号码 57
   > 号码 58
   > 号码 64
章节 14 通过玛利亚,奔向耶稣
   > 号码 149
章节 16 在基督圣心内寻求和平
   > 号码 168
章节 17 童贞圣母——吾乐之缘
   > 号码 178
章节 18 基督君王
   > 号码 179