Josemaría Escrivá Obras
• 祈祷
章节 1 基督徒的召叫
   > 号码 8
章节 2 基督借谦逊而得胜
   > 号码 13
   > 号码 16
章节 5 圣若瑟的工作坊
   > 号码 48
章节 6 天主子女的皈依
   > 号码 59
章节 9 圣体圣事——信与爱的奥迹
   > 号码 92
   > 号码 93
章节 10 基督的死亡是基督徒的生命
   > 号码 101
章节 11 基督临在于基督徒内
   > 号码 107
   > 号码 108
   > 号码 109
   > 号码 116
章节 12 吾主的升天
   > 号码 118
   > 号码 119
   > 号码 120
章节 13 伟大的陌生者
   > 号码 134
   > 号码 136
章节 14 通过玛利亚,奔向耶稣
   > 号码 144
章节 16 在基督圣心内寻求和平
   > 号码 170
章节 17 童贞圣母——吾乐之缘
   > 号码 174