Josemaría Escrivá Obras
• 克己
章节 1 基督徒的召叫
   > 号码 9
章节 2 基督借谦逊而得胜
   > 号码 19
章节 4 我主的彰显
   > 号码 33
   > 号码 37
章节 6 天主子女的皈依
   > 号码 57
章节 8 内修的斗争
   > 号码 78
章节 10 基督的死亡是基督徒的生命
   > 号码 97
章节 11 基督临在于基督徒内
   > 号码 114
章节 13 伟大的陌生者
   > 号码 137
章节 15 基督圣体圣血节
   > 号码 157
   > 号码 158
章节 17 童贞圣母——吾乐之缘
   > 号码 176