Josemaría Escrivá Obras
• 天主的爱
章节 2 基督借谦逊而得胜
   > 号码 13
章节 9 圣体圣事——信与爱的奥迹
   > 号码 83
   > 号码 84
章节 10 基督的死亡是基督徒的生命
   > 号码 95
   > 号码 97
章节 11 基督临在于基督徒内
   > 号码 109
   > 号码 115
章节 12 吾主的升天
   > 号码 122
章节 14 通过玛利亚,奔向耶稣
   > 号码 143
   > 号码 144
   > 号码 148
章节 15 基督圣体圣血节
   > 号码 151
   > 号码 152
章节 16 在基督圣心内寻求和平
   > 号码 162
   > 号码 163
   > 号码 165
   > 号码 166
   > 号码 167
   > 号码 168
   > 号码 170
章节 17 童贞圣母——吾乐之缘
   > 号码 171
   > 号码 178