Josemaría Escrivá Obras
• 自由
章节 1 基督徒的召叫
   > 号码 11
章节 2 基督借谦逊而得胜
   > 号码 17
章节 3 婚姻︰基督徒的召唤
   > 号码 27
章节 7 基督徒对人 及其自由的尊重
   > 号码 69
   > 号码 72
章节 8 内修的斗争
   > 号码 81
章节 10 基督的死亡是基督徒的生命
   > 号码 99
   > 号码 100
章节 11 基督临在于基督徒内
   > 号码 113
章节 12 吾主的升天
   > 号码 124
章节 13 伟大的陌生者
   > 号码 138
章节 17 童贞圣母——吾乐之缘
   > 号码 173
章节 18 基督君王
   > 号码 184
   > 号码 185