Josemaría Escrivá Obras
• 耶稣基督
章节 1 基督徒的召叫
   > 号码 2
   > 号码 7
章节 2 基督借谦逊而得胜
   > 号码 12
   > 号码 13
   > 号码 14
   > 号码 15
   > 号码 16
   > 号码 17
   > 号码 18
   > 号码 19
   > 号码 20
   > 号码 21
章节 3 婚姻︰基督徒的召唤
   > 号码 22
   > 号码 30
章节 4 我主的彰显
   > 号码 31
   > 号码 36
   > 号码 38
章节 5 圣若瑟的工作坊
   > 号码 45
   > 号码 54
   > 号码 55
章节 6 天主子女的皈依
   > 号码 58
   > 号码 59
   > 号码 61
   > 号码 62
章节 7 基督徒对人 及其自由的尊重
   > 号码 67
   > 号码 69
章节 8 内修的斗争
   > 号码 73
   > 号码 75
章节 9 圣体圣事——信与爱的奥迹
   > 号码 83
   > 号码 92
   > 号码 93
章节 10 基督的死亡是基督徒的生命
   > 号码 95
   > 号码 100
   > 号码 101
章节 11 基督临在于基督徒内
   > 号码 102
   > 号码 103
   > 号码 105
   > 号码 106
   > 号码 107
   > 号码 108
   > 号码 109
   > 号码 110
   > 号码 111
   > 号码 112
   > 号码 113
   > 号码 115
   > 号码 116
章节 12 吾主的升天
   > 号码 117
   > 号码 118
   > 号码 120
   > 号码 121
   > 号码 123
   > 号码 125
   > 号码 126
章节 13 伟大的陌生者
   > 号码 127
   > 号码 129
   > 号码 132
章节 14 通过玛利亚,奔向耶稣
   > 号码 140
   > 号码 141
章节 15 基督圣体圣血节
   > 号码 150
   > 号码 151
   > 号码 152
   > 号码 153
   > 号码 154
   > 号码 155
   > 号码 156
   > 号码 158
   > 号码 160
章节 16 在基督圣心内寻求和平
   > 号码 162
   > 号码 163
   > 号码 166
   > 号码 168
   > 号码 169
章节 18 基督君王
   > 号码 179
   > 号码 180
   > 号码 181
   > 号码 183