Josemaría Escrivá Obras
• 天主的光荣
章节 6 天主子女的皈依
   > 号码 62
章节 8 内修的斗争
   > 号码 73
章节 9 圣体圣事——信与爱的奥迹
   > 号码 88
章节 12 吾主的升天
   > 号码 119
章节 18 基督君王
   > 号码 181