Josemaría Escrivá Obras
• 希伯來書
章节 1 基督徒的召叫
   IV , 16 > 号码 7
章节 4 我主的彰显
   X , 8 > 号码 35
章节 6 天主子女的皈依
   IV , 15 > 号码 61
章节 8 内修的斗争
   V , 1 > 号码 79
章节 10 基督的死亡是基督徒的生命
   X , 5 > 号码 96
章节 11 基督临在于基督徒内
   XIII , 8 > 号码 104
   IV , 12 > 号码 107
   VII , 24-25 > 号码 116
章节 12 吾主的升天
   XIII , 14 > 号码 126
章节 13 伟大的陌生者
   IV , 12 > 号码 131