Josemaría Escrivá Obras
• 創世紀
章节 1 基督徒的召叫
   III , 5 > 号码 6
   I , 26 > 号码 10
章节 4 我主的彰显
   XLI , 55 > 号码 38
章节 5 圣若瑟的工作坊
   VII , 1 > 号码 40
   XVIII , 23-32 > 号码 40
   I , 28 > 号码 47
   XLI , 55 > 号码 56
章节 8 内修的斗争
   VIII , 10-11 > 号码 73
章节 9 圣体圣事——信与爱的奥迹
   I , 26 > 号码 84
章节 18 基督君王
   XVIII , 23-32 > 号码 185